Skulpture

Skulpture se izrađuju od stiropora te imaju završni zaštitni premaz koji im daje betonsku čvrstoću koja je otporna na udarce, dok s druge strane skulputre ostaju lagane i jednostavne za premještanje. Imaju zaista široku primjenu, no najčešće se koriste u različitnim trgovinama kao reklamni proizvodi. Mogu se koristiti i kao spomenici na ulicama i trgovima, te kao rekviziti za filmove i kazališne predstave.